-RODO DLA KANDYDATÓW

Administrator danych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w KFS Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 28, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kfshr@kingfisher.com lub pisemnie na ww. adres siedziby.

Źródło pozyskania danych osobowych

Pozyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe od spółki AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30, która odebrała od Pani/Pana zgodę na udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy, a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).
Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające (zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych szerszego zakresu informacji niż wynikającego z Kodeksu pracy). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę można odwołać w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia wskazanego procesu rekrutacyjnego, jak również ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami z nim związanymi, a w zakresie dodatkowych danych przekraczających minimalny zakres informacji wskazany w Kodeksie pracy, do czasu wycofania zgody, które to wycofanie możliwe jest w każdym czasie. Dane osobowe nie będą przetwarzane po wycofaniu przez Panią/Pana zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółkę w procesie rekrutacji, jak również podmioty odpowiedzialne za wsparcie w zakresie IT. Przy czym podmioty te przetwarzają dane w imieniu i wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółki. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest niezbędne aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.

<    Powrót